Menderes Cad. Emre Apt. No: 253 K:1 D:4 Şirinyer -İzmir

Rıza Metni

........................................... (bundan böyle “HEKİM” olarak anılacaktır.), hastalarımıza ilişkin kişisel veriler bakımından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında “veri sorumlusu” sıfatına sahip olup işbu Rıza Metni ile söz konusu Kanun uyarınca hastalarına HEKİM tarafından gerçekleştirilecek ve aşağıda belirtilen kişisel veri işleme faaliyetlerine ilişkin açık rızalarının temini hedeflenmektedir

Kanun’un 5/2 ile 6/3 maddesinde yer alan kişisel veri işleme şartlarının karşılanamadığı aşağıdaki durumlar için HEKİM tarafından kişisel verilerin işlenebilmesi için hastaların açık rızasının alınması gerekmektedir. Açık rıza gerektirmeyen süreçlere ilişkin olarak Aydınlatma Metni kapsamında veri işleme faaliyetleri sürdürülmekte olup açık rıza gerektiren süreçlerde de Aydınlatma Metni’nde belirtilen temel prensiplere uygun veri işlenmektedir.

Bu kapsamda hastalarının kişisel verileri HEKİM tarafından; Kimliğinizi teyit etme, Kimliğinizi teyit etme, Sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi, İlgili mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile talep edilen ve paylaşılması kanunen zorunlu bilgilerin paylaşılması, Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, Muayenehane ve bağlı olduğu ve/veya ona bağlı merkezlerin iç işleyişi ile günlük operasyonların planlanması ve yönetilmesi, Muayenehane Yönetimi, hasta memnuniyetinin ölçülmesi, hizmetlerimiz ile ilgili olarak tarafınızla iletişime geçilmesi, İlaç temini, Randevu almanız halinde randevu hakkında sizi haberdar edebilme, Hasta memnuniyetinin ölçülmesi, arttırılması ve araştırılması, Risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi, Sağlık hizmetlerini geliştirme amacıyla analiz yapma, Müstehaklık sorgusu kapsamında özel sigorta şirketler ile talep edilen bilgilerin paylaşılması, araştırma yapılması, yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi, Sağlık hizmetlerinin finansmanı kapsamında özel sigorta şirketler ile talep edilen bilgileri paylaşma, Risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi, Hizmetlerim karşılığında faturalandırma yapılması ve anlaşmalı olan kurumlarla ilişkinizin teyit edilmesi, Web ve mobil kanallarda özel içeriklerin, somut ve soyut faydaların tasarlanması ve iletilebilmesi kapsamında hastalarının vereceği onayı doğrultusunda işlenebilecek ve bu amaçlara yönelik olarak iş işleyişi için önem arz eden taraflarla paylaşılabilecektir.

KVK Kanunu’nda tanımlanan özel nitelikli kişisel verilerim de dahil olmak üzere ilgili kişisel verilerimin işlenmesine, ilgili süreç kapsamında işlenme amacı ile sınırlı olmak üzere kullanılmasına ve paylaşılmasına, gereken süre zarfında saklanmasına açık rızam olduğunu ve bu hususta tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını; işbu metni, HEKİM Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Yönetmeliğini ve Aydınlatma Beyanını okuduğumu ve anladığımı;

Bu kapsamda;

Kişisel verilerimin yukarıda belirtilen şekilde kullanılmasına

  • Onay ve izin veriyorum.
  • Onay ve izin vermiyorum.

İznim dahilinde görüşmeler sırasında veya bana uygulanacak tıbbi girişim sırasında eğitim amaçlı olarak veya Bilimsel toplantılarda kullanılmak üzere fotoğraf çekilmesine veya kayıt yapılmasına,

  • Kimliğimin gizli tutulması koşulu ile izin veriyorum.
  • Kimliğimin ve yüzümün gizli tutulması koşulu ile izin veriyorum.
  • İzin vermiyorum.

Eğitim amaçlı olarak veya Bilimsel toplantılarda kullanılmak üzere izin verdiğim koşullar dahilinde çekilen fotoğrafların sosyal paylaşım sitelerinde paylaşılmasını,

  • İzin veriyorum.
  • İzin vermiyorum.

Kişisel Verilerimin Aktarılmasına Onay Verdiğim Diğer Özel Hukuk Kişileri

(Anlaşmalı Kurum hastaları tarafından doldurulması gerekmektedir.)

………………………………………………………………………………………………………………………………